Studentská soutěž SVOČ 2021

v matematice a informatice

Finále 24. května 2021, Praha

 

Jak se připojit do MS Teams


 1. Aby byla zajištěna funkcionalita potřebná pro bezproblémovou práci poroty, je potřeba, aby se porotci připojili do týmů pomocí účtu microsoft. Z toho důvodu organizátoři pro porotce vyvtořili sadu účtů svoc21juryXY@outlook.com. Přihlašovací údaje dostane každý porotce na svůj email.

  Přihásíte se k webové aplikaci na adrese teams.microsoft.com. (Pokud jste se na Vašem počítači dříve přihlašovali k Teams pomocí jiného účtu, je potřeba se napřed odhlásit).

 2. Přihlášení probíhá v následujících krocích
  • Přihlašte se pomocí jména poskytnutého organizátorem.

  • Heslo jste dostali v emailu.

  • Je důležité vybrat správnou organizaci (České vysoké učení technické v Praze), jinak se neuvidíte SVOČ týmy.


  • Následuje několik "reklamních" oken, která je potřeba doklikat.
  • V tuto chvíli jste úspěšně přihlášeni v MS Teams. V levém panelu vidíte
  – tým TEAM-SVOČ-21-Plénum, ve kterém bude probíhat raní schůzka všech účastníků a odpolední vyhlášení vítězů,
  – tým TEAM-SVOČ-21-XY, ve kterém bude probíhat schůzka přísušné sekce, tento tým má dva kanály: kanál Obecné, ve kterém budou studenti prezentovat své soutěžní práce, a kanál Porota, který je přístupný pouze porotě a slouží pro soukromé schůzky pototy příslušné sekce.


 3. V případě problémů s připojením, přihlášením, nebo během testovací schůzky (doufáme, že případné problémy vyřešíme právě během té) kontaktujte technickou podporu:
 • 736 644 236 Pavel Kerouš
 • 774 520 944 Richard Hollmann
 • 731 957 047 Petr Ambrož