Studentská soutěž SVOČ 2021

v matematice a informatice

Finále 24. května 2021, Praha

 

Úvodem

Soutěž studentů vysokých škol ve vědecké činnosti (SVOČ) v matematice a informatice je každoročně pořádaná Českou matematickou společností ve spolupráci se Slovenskou matematickou společností. Podrobné informace pro účastníky soutěže jsou k nalezení v propozicích na stránce vyhlašovatele soutěže.

Závěrečné kolo 21. ročníku SVOČ v matematice a fyzice pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze dne 24. května 2021.

Pořadatelé

  • Česká matematická společnost, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků (vyhlašovatel soutěže)
  • Slovenská matematická spoločnosť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (vyhlašovatel soutěže)
  • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT (pořadatel závěrečného kola)

Organizační výbor

  • doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D.
  • Ing. Petr Ambrož, Ph.D.

Místo

Konferenční prostory

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR se bude závěrečné kolo SVOČ 2021 konat plně bezkontaktně, formou online schůzek v MS Teams.

Program

pondělí 24.5.2021
8:00–8:30
Registrace účastníků soutěže
8:30–9:00
Slavnostní zahájení soutěže
9:00–12:00
Prezentace soutěžních prací (po sekcích)
12:00–13:30
Přestávka
13:30–15:00
Pokračování prezentací soutěžních prací
18:00–
Slavnostní vyhlášení výsledků